Cyfrowy aparat fotograficzny Levenhuk C35 NG 350K px, USB 2.0