Tetenal emulsja fotograficzna work 0,25 l (4000577050053)

Światłoczuła fotograficzna-wczytanie-przez.vdn.pl/tetenal-emulsja-fotograficzna-work-025-l-4000577050053,1760588.html">emulsja fotograficzna w płynie, chlorobromowa, o gradacji normalnej. Pasuje do nałożenia na szkło, ceramikę, plastik, karton czy tekstylia. Opakowanie 0,25 l. efektywność około 1,5-do 2m2 powierzchni. Termin ważności 1-2013 Instrukcja stosowania czarno-białej emulsji fotograficznej WORK wykorzystanie i działanie: Emulsja ta jest chlorowo-bromową emulsją światłoczułą, którą można nałożyć na dużo rodzajów powierzchni, takich jak: szkło, ceramika, karton, płótno, plastik, itp. Może być naświetlana fotograficznie albo graficznie. Emulsji nie można nałożyć bezpośrednio na metal, gdyż wpłynęłoby to na jej cechy fotochemiczne. Emulsja pod względem czułości i kontrastu odpowiada gradacji 3 papieru. Zawartość opakowania 250 ml (w postaci stałej). Emulsję doprowadza się do postaci płynnej przez ogrzanie, które pozwala na nałożenie jej na wybraną powierzchnię. Butelkę można otworzyć tylko w świetle lampy ciemniowej (czerwonej albo żółto-zielonej). Zasady bezpieczeństwa: Emulsja posiada pochodne fenidolu pełniące rolę środków konserwujących, dlatego można ją stosować w korzystnie przewietrzanym pomieszczeniu. UWAGA: unikać kontaktu ze skórą. Jeżli taki kontakt nastąpi, skórę należy spłukać dużą ilością wody. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć je starannie wodą i zasięgnąć pomocy u okulisty. W razie zażycia błyskawicznie udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem rąk dzieci. Przygotowanie emulsji: W wypadku gdy na wybrany materiał trudno nanieść emulsję, jego powierzchnię można adekwatnie przygotować. W tym celu należy przygotować roztwór żelatyny domowego korzystania i nałożyć jej warstwę na podłoże. Po całkowitym wyschnięciu żelatyny można nanieść emulsję. Powierzchnie szklane, ceramiczne, plastikowe i malowane przed nałożeniem emulsji należy skrupulatnie odtłuścić /spirytusem/. Zamkniętą butelkę z emulsją w postaci stałej umieścić w kąpieli wodnej o temp. 40-45oC. Czas niezbędny do dojścia emulsji do postaci płynnej wynosi 45-60 min. Proporcjonalnie krócej ogrzewa się mniejszą ilość emulsji. W żadnym wypadku nie potrząsać butelką, gdyż spowoduje to powstanie pęcherzyków powietrza zawieszonych w emulsji. Pokrywanie powierzchni: Zależnie od rodzaju powierzchni, do pokrycia 1 m2 potrzeba 100-150 ml emulsji. Należy ją nakładać niezwykle równomiernie i sprawdzić czy nie pozostają pęcherzyki powietrza. Na szkle, drewnie, ceramice, itp. Emulsję rozprowadza się pochylając podłoże w najróżniejszych kierunkach albo przy pomocy płaskiego delikatnego pędzelka. Podgrzanie podłoża /przy pomocy suszarki do włosów/ do temp. Emulsji pozwala na dokładniejsze jej rozprowadzenie. Na materiały o nierównej powierzchni emulsję najlepiej jest nanosić poprzez zanurzanie. Suszenie: Po nałożeniu emulsji podłoże ułożyć w pozycji poziomej. Emulsja twardnieje po ok. 30 min. I na powierzchni jest sucha. Całkowite wysuszenie następuje po 1-2 dniach. Można zastosować suszarkę do włosów lecz bez włączania grzania. Zajmuje to ok. 30 min. Naświetlanie: Jako wartości wyjściowe służą dane aktualne dla papieru "Work żeby Tetenal" o gradacji 3. Różnice w grubości warstwy emulsji i niepełne wysuszenie emulsji przed naświetleniem mają spory wpływ na jej światłoczułość. powodowanie: W powodowaczu Eukobrom albo Dokumol w rozcieńczeniu 1+7 przy 20oC. Czas wywoływania wynosi 1.5-3 min. Zależnie od podłoża wywoływać w kuwecie przez spryskiwanie wywoływaczem, nakładanie powodowacza watą lub miękkim pędzelkiem lub poprzez zanurzenie w powodowaczu. Przerywanie-hartowanie: zastosować 1 litr roztworu składającego się z 40 ml Indicet (przerywacza), 20 ml Hardener (kąpieli hartującej) i 940 ml wody. Stosować poprzez 2 min. W temp.20oC i przy ciągłym poruszaniu. Przepłukanie: 20-30 min pod bieżąca wodą o temp. 10-20oC. Utrwalanie: W utrwalaczu Superfix w rozcieńczeniu 1+4 przy 20oC poprzez 3-4 min. Przed utrwaleniem naświetlona fotograficzna-wczytanie-przez.vdn.pl/tetenal-emulsja-fotograficzna-work-025-l-4000577050053,1760588.html">emulsja jest mętna i ma kolor żółty. Światło można zaświecić po minucie utrwalania. Czas w jakim fotograficzna-wczytanie-przez.vdn.pl/tetenal-emulsja-fotograficzna-work-025-l-4000577050053,1760588.html">emulsja ulega wyklarowaniu podwoić uzyskując w ten sposób właściwy czas utrwalania. Płukanie: 20-30 min w bieżącej wodzie o temp. 10-20oC. Nie kierować na emulsję silnego strumienia wody, gdyż może on uszkodzić jej powierzchnię. Nasiąknięta fotograficzna-wczytanie-przez.vdn.pl/tetenal-emulsja-fotograficzna-work-025-l-4000577050053,1760588.html">emulsja jest podatna na mechaniczne uszkodzenia. Suszenie: Na powietrzu, w pokojowej temp. Lub za pomocą suszarki do włosów / z wyłączonym grzaniem /. Pokrycie warstwą ochronną: Naświetlona, poddana obróbce i wysuszona fotograficzna-wczytanie-przez.vdn.pl/tetenal-emulsja-fotograficzna-work-025-l-4000577050053,1760588.html">emulsja może być zabezpieczona lakierem w sprayu. Przechowywanie i trwałość: Emulsję "Work" w butelce zabezpieczonej przed dostępem światła najlepiej przechowywać w lodówce. W żadnym wypadku nie wolno doprowadzić do zamarznięcia emulsji. Jej odporność przekazana jest na opakowaniu. Uwaga: Zażalenia związane z błędnym pokryciem albo niedostateczną przyczepnością podłoża nie mogą być rozpatrywane. To samo dotyczy realnych błędów i uszkodzeń powstałych w wyniku kontaktu emulsji z barwnikami, utwardzaczami i innymi substancjami zawartymi w podłożu.